Treffen 2020

Beste Overlanders

Gezien de evolutie van de Covid-19 / Corona crisis in België en de Provincie Antwerpen in het bijzonder, zien wij ons genoodzaakt het 13e Overlanderstreffen van 3 tot 6 september 2020 te annuleren.

Het treffen zou normaal plaatsvinden in de Gemeente Ranst, dat tot de zwaarst getroffen gemeenten van de provincie behoort en er werden de voorbije weken constructieve contacten onderhouden met de verantwoordelijke diensten van de gemeente om te kijken onder welke voorwaarden het treffen toch zou kunnen doorgaan.

Er werd hierover een consensus bereikt, doch wij zijn als bestuur van mening dat de eigenheid van het treffen in dit geval niet zou kunnen behouden blijven wegens de van hogerhand opgelegde maatregelen.

Een zwaar afgezwakte versie zonder fotopresentaties, workshops en entertainment met evenmin een bar en frituur leek ons niet opportuun.

Bovendien hebben wij gemerkt dat er in deze onzekere tijden weinig animo is bij de Overlanders leden zowel op het forum als per e-mail om zich aan te melden voor het treffen.

Graag nodigen wij u alvast uit voor het Overlanderstreffen van 2 tot 5 september 2021 waar wij de organisatie van het Overlanderstreffen weer graag zullen opnemen.

Wij hopen u daar in grote getalen te mogen ontvangen

Het Overlandersbestuur

Vorige edities:Overlanders treffen 2011

Overlanders treffen 2012

Overlanders treffen 2013

Overlanders treffen2014

Geef een antwoord